Familievernkontoret i Trondheim - Region Midt, inviterer til helgesamling for par med barn som har nedsatt funksonsevne. <br /><br />Kursene er åpne forf foreldre til barn med ulike diagnoser og former for nedsatt funksjonsevne, kronisk og/eller alvorlig sykdom. <br /><br />Det er plass til 10 par på hvert kurs.
De senere årene har man også i Norge fått en større forståelse og markeringsvilje rundt 3. desember -  den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Men hvor stammer dagen fra?
Bli bedre kjent med de som er i styret i NHFU 2018-2020!
Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.