Har du lyst til å prøve el-innebandy? Da er det nye tilbudet i Ørsta noe for deg!
<p>Habilitering for barn og unge inviterer til besteforeldre-samling. Invitasjonen går til dei som har barnebarn med nedsett funksjonsevne og som har tilbod frå habiliteringstenesta.</p> <span style="font-size: large;" size="4"><span style="font-size: large;" size="4"></span></span> <p>Vi ønskjer at besteforeldre får ein arena der dei kan treffe andre besteforeldre som er i ein liknande situasjon.</p>
LARS Aktiv Vinter i Ålesund har hovedfokus på aktivitet, men også på litt faglig påfyll.
Velkomen til ulike aktivitetar(snøskuter med kjelke, leik og dans, ulike postar) og utprøving av utstyr for vinteraktivitetar (sjå eigen invitasjon frå NAV og Norges Skiforbund). Ta med langrennski og/eller slalomski, om du vil. Vi disponerer løype og trekk heile dagen.