Årets julekampanje er i gang og den handler om kampen for assistanse - for å leve, ikke bare overleve!
- Likestillingspolitikk skal ikke sikre like tiltak for mennesker men tiltak som gir like muligheter, fortalte NHF-leder under den siste høringen i forbindelse med statsbudsjettet 2020.
Vil du være med på å skape et mangfoldig og likestilt samfunn? Vi trenger en ny organisasjonskonsulent til regionkotoret vårt i Molde.
Gratulerer til ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, som er tildelat YS`likestillingspris for sitt arbeid mot diskriminering av funksjonshemmede. NHFU er glad for prisen, men er tydelige på at prisen forplikter.