I et brev Handikapforbundet har sendt sammen med FFO og Ergoterapeutene, ber vi landets kommuner om å avvise flere av forslagene til endringer i hjelpemiddelformidlingen.
Regjeringen har foreslått å endre forskriften til plan- og bygningsloven (TEK). Norges Handikapforbund mener forslaget er et skritt i helt feil retning.
Hva er egentlig brukerstyrt personlig assistanse? Hva betyr BPA? Hvem har egentlig rett til BPA, og hva innebærer rettigheten? Hva ligger i arbeidslederoppgaven? Hvordan søker jeg? Og ikke minst: Hvordan skal jeg gå fram hvis jeg vil klage? Alt dette og mer til, får du svar på i Handikapforbundets nye BPA-verktøykasse.
Norges Handikapforbund vet at mange funksjonshemmede ønsker og har mulighet til å jobbe. Derfor har vi utviklet jobbverkstedet, et tilbud som bidrar til at fysisk funksjonshemmede kommer videre på veien mot arbeid.