<div align="center"></div>
De aller fleste nordmenn har det godt. Vi nyter en høy materiell levestandard og scorer høyt på tillit, sosiale relasjoner og mulighet til deltakelse. Men sosial ulikhet i levevaner og levekår bidrar til sosial ulikhet i helse, viser ny rapport.
NHF Nordvest og Landsforeningen for Arbeidsmiljøskadde inviterer til en dag med hundekjøring på Skaret i Molde.
2018 er året der NHF virkelig tar steget inn i fremtiden. Fire store prosjekter skal stake ut veien for «nye» NHF.