Helse Møre og Romsdal arrangerer søskenleir for deg mellom 10 og 16 år, som har et søsken med nedsatt funksjonsevne
<span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;" face="TimesNewRomanPSMT"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;" face="TimesNewRomanPSMT"></span></span> <p align="left">VØF har i 2018 blitt tildelt tilskudd fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (BUFdir) for å kunne tilby gratis flyturer under tiltaket "Tilskudd til fritidstiltak for mennesker med nedsatt funsksjonevne".</p>
<div align="center"></div>