3. desember er den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Dagen er viktig, fordi den gir oss en unik mulighet til å rette søkelyset mot at funksjonshemmede blir diskriminert, og at vi ikke finner oss i det.
Årets julekampanje er i gang og den handler om kampen for assistanse - for å leve, ikke bare overleve!
- Likestillingspolitikk skal ikke sikre like tiltak for mennesker men tiltak som gir like muligheter, fortalte NHF-leder under den siste høringen i forbindelse med statsbudsjettet 2020.
Vil du være med på å skape et mangfoldig og likestilt samfunn? Vi trenger en ny organisasjonskonsulent til regionkotoret vårt i Molde.