<p>Med god hjelp fra våre medlemmer, er vi nå i gang med å lage en oversikt over hytter og campingplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere i regionen vår.</p> <p>Listen blir oppdatert etter hvert som nye tips kommer inn.</p>
Seksjon for habilitering av barn og ungdom inviterer til søskenleir for deg mellom 10 og 16 år som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevne.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er for deg som har en funksjonsnedsettelse.   
Møre og Romsdal idrettskrets i samarbeid med Kristiansund kommune inviterer utøvere, foreldre, trenere, ledere, fagpersoner (fysio, ergo, etc), lærere og andre interesserte til et spennende paraidrettsseminar i Kristiansund