Likestillingspris til NHFU

Gratulerer til ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, som er tildelat YS`likestillingspris for sitt arbeid mot diskriminering av funksjonshemmede. NHFU er glad for prisen, men er tydelige på at prisen forplikter.
21. oktober 2019

Likestillingspris til NHFU

Bilde fra NHFU-toget 1. mai med blant annet Nikita Amber Abbas, Ida Hauge Dignes, Tamarin Varner, Marianne Knudsen og Sissel Eidhammer.

- Kan vi regne med at YS står opp sammen med oss når Regjeringen vil ha en dugnad, og ikke gjøre alt den kan for å motvirke systematisk forskjellsbehandling, spør NHFU-leder Tarmin Varner og Gabriel Wilhelmsen Hoff, andre nestleder i NHFU.

Forventer økt innsats fra fagforeningen

På vegne av organisasjonen utrykker de takknemmelighet for prisen, samtidig håper de at dette fører til økt innsats mot diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet.

Noe det er et stort behov for. Et eksempel på det var den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv som kom før jul i 2018. Med vantro registrerte blant annet NHFU at målet om å sørge for at flere funksjonshemmede skulle komme ut i arbeid hadde forduftet.

- YS kjempet for at vi skulle ha med fokuset inn utenfra, og ikke bare ha fokus på å hindre frafall. Vi lyktes ikke, dessverre. Vi hadde det oppe gjentatte ganger, men måtte gi tapt fordi andre ikke hadde det på agendaen, og fordi det i tillegg ble framført som et premiss at man måtte se den nye avtalen i forbindelse med inkluderingsdugnaden, var begrunnelsen som 1. nestleder i YS Hans-Erik Skjæggerud ga til Handikapnytt den gangen.

Varner og Hoff håper at når YS nå gir prisen til NHFU er det et signal på at fagorganisasjonen kommer til å kjempe hardere for funksjonshemmedes rettigheter.

- Regjeringen uttalte at de vil oppfordre arbeidsgivere til å ansette en funksjonshemmet og ta en for laget. Det kan vi ikke være med på. Vi er folk, vi er ressurser, vi er ikke veldedighetsprosjekter, forklarer de.

Vi er ikke inspirasjon

«Organisasjonen går foran i å synliggjøre systemene og strukturene som diskriminerer. De legger vekt på en kunnskapsbasert og verdiorientert aktivisme og får stort gjennomslag i dette arbeidet, ikke minst fordi de bruker humor og egne erfaringer for å gjøre en forskjell», skriver jury i sin begrunnelse.

En beskrivelse som NHFU setter pris på, men ikke om det er en måte å utrykke sympati med dem. For sympati er det siste de ønsker.

- Vi blir brukt som inspirasjon, vi blir fortalt at vi er flinke som «tar bussen», som «snakker for oss selv». Det virker som det er et mirakel at vi i det hele tatt klarer å komme opp om morgenen. Grunnen til at vi tar opp dette, er at holdningene til hva vi har å bidra med, er den største hindringen vi møter, for å bli en del av arbeidslivet på lik linje med alle andre, sa Varner.

For dem er det viktigste at YS nå blir en tydeligere stemme i kampen for likestilling av funksjonshemmede.

- Vi forventer at dere nå går i front, sammen med oss, og står opp mot diskrimineringen som foregår. Likestillingskampen tar ikke pause, forteller Varner og Hoff.

Flere nyheter
 • Støtt årets julekampanje!
  08. november 2019
  Årets julekampanje er i gang og den handler om kampen for assistanse - for å leve, ikke bare overleve!
 • Høring i Familie- og kulturkomiteen
  04. november 2019
  - Likestillingspolitikk skal ikke sikre like tiltak for mennesker men tiltak som gir like muligheter, fortalte NHF-leder under den siste høringen i forbindelse med statsbudsjettet 2020.
 • Ledig stilling på regionkontoret i Molde
  21. oktober 2019
  Vil du være med på å skape et mangfoldig og likestilt samfunn? Vi trenger en ny organisasjonskonsulent til regionkotoret vårt i Molde.
 • Likestillingspris til NHFU
  21. oktober 2019
  Gratulerer til ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, som er tildelat YS`likestillingspris for sitt arbeid mot diskriminering av funksjonshemmede. NHFU er glad for prisen, men er tydelige på at prisen forplikter.
 • NHF Nord Vest skal opprette nye ressursteam
  27. september 2019
  Er du den vi søker etter når vi skal opprette nye ressursteam i regionen?
 • Grenseløs idrettsdag i Førde
  20. september 2019
  Befinner du deg i Førde lørdag 2. november? Ta turen innom på Grenseløs Idrettsdag.
Flere artikler