Rettighetskurs - til foreldre og ungdom

Kurs , 13.02.2018 , Avdeling for habilitering av barn og unge, Seksjon for habilitering av barn og unge Ålesund, Seksjon for habilitering av barn og unge Kristiansund, Avdeling for psykisk helsevern barn og unge, Poliklinikk Ålesund BUP, Poliklinikk Volda BUP
12. desember 2017

Kva er viktig for meg og familien? Hjelpe og støtteordningar for barn, unge og deira familie med helseutfordringar/funksjonsvanskar. Opplæringa er for foreldre til barn/unge i skulealder, og for ungdom over 16 år.

Meir info om kurset kjem seinare.

Når og kor

Dato 13.02.2018
Klokkeslett 08:30-15:30
Stad: Ålesund Sjukehus

Arrangør: Habilitering av barn og unge, Psykisk helsevern barn og unge, Habilitering av barn og unge Kristiansund, Habilitering barn og unge Ålesund, BUP poliklinikk Ålesund
i samarbeid med Læring og meistringssenteret

Kontakt
Klinikk for kvinner, barn og ungdom
v/Elin Fladseth 41761076


Ved interesse, følg med på helseforetakets hjemmesider for mer informasjon:
https://helse-mr.no/arrangementer/rettigheitskurs-til-foreldre-og-ungdom-alesund-2018-02-13 

Flere nyheter Flere artikler