Unger skal ikke bo på sykehjem

KrFs Olaug Bollestad og SVs Nicholas Wilkinson ber Stortinget om å ta grep for at barn ikke skal måtte bo på sykehjem. Handikapforbundet har fulgt opp med et eget brev til Stortinget.
15. januar 2018
0 0
Bildetekst: (Olaug Bollestad og Nicholas Wilkinson. Foto: Stortinget)

"Unger skal ikke bo på sykehjem. Det er ikke en boform som er egnet for barn."

Slik innleder Olaug Bollestad og Nicholas Wilkinson et representantforslag som de har sendt til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, som de begge sitter i. De vil ha slutt på at barn skal måtte bo på sykehjem og at foreldre skal måtte kjempe for å få et verdig omsorgstilbud til barna sine.

De to stortingsrepresentantene beskriver problemet videre:

"Dette har det vært bred politisk enighet om i mange år. Likevel er det slik at enkelte kommuner plasserer barn i sykehjem i strid med barnets rettigheter og barnets beste og i strid med foreldrenes ønske. Barn har rett til familieliv og trygghet. De har rett til å få leve sammen med foreldrene sine. Ved å plassere barn i institusjoner som sykehjem, i strid med foreldrenes ønske, tar man fra unger med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser retten til å bli behandlet med den verdighet og selvstendighet de har krav på."

Selve forslaget, som kommer etter begrunnelsen over, går ut på at Stortinget skal be regjeringen om tre ting: 1. fremme lovforslag mot å plassere barn på sykehjem i strid med familienes vilje, 2. komme tilbake til Stortinget med en orientering om bruken av institusjonsplasser for barn, og 3. gjøre det tydelig for kommunene at denne praksisen må opphøre.

Klikk her for å lese representantforslaget.

Fireåring måtte sove på sykehjem

I representantforslaget viser de to stortingsrepresentantene også til navngitte kommuner, blant annet Hattfjelldal som fikk massiv medieoppmerksomhet i november. Da ble det kjent at fire år gamle Olvard, som trenger tilsyn døgnet rundt, ble tvunget til å bo på sykehjem om natten selv om foreldrene ville ha ham hjemme. Etter massivt press snudde kommunen og aksepterte nattevakter hjemme hos familien. 

Klikk her for å lese mer om saken.

Faksimile fra NRKs nettsider

Faksimile fra NRK Nordland.

Får støtte fra Handikapforbundet

Norges Handikapforbund er helt enige i forslagene fra Bollestad og Wilkinson. Ledelsen i Handikapforbundet har skrevet et eget brev til Stortinget der de gjør det klart at de støtter forslagene og ber om at Stortinget følger dem opp.

I brevet påpeker Handikapforbundet også at til tross for menneskerettighetene og bred politisk enighet, så er det vår erfaring at stadig flere kommuner forsøker å presse barn og ungdom til å bo på sykehjem.

Klikk her for å laste ned brevet.

Flere nyheter
 • Prosjekt på programmet
  20. februar 2018
  2018 er året der NHF virkelig tar steget inn i fremtiden. Fire store prosjekter skal stake ut veien for «nye» NHF.
 • Lyse utsikter for hjelpemiddelformidlingen
  07. februar 2018
  Vil framtidens hjelpemiddelordning preges av enklere formidling og mer brukermedvirkning enn i dag? Svaret kan være ja, etter at Stortinget tirsdag vedtok å be regjeringen sørge for flere forbedringer på hjelpemiddelområdet.
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  02. februar 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • Har du fått medlemskontingenten?
  02. februar 2018
  Nå skal alle medlemmene våre ha fått årets medlemskontingent i posten. Hvert eneste medlem er viktig for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • Er du mellom 13 og 30 år, og vil bli med på hyttetur?
  22. januar 2018
  Norges Handikapforbund Ungdom Sør-Vest og NHF Nordvest i samarbeid med Bergen og Hordaland Turlag inviterer deg på hyttetur til den flotte, ubetjente DNT-hytta Nordvikgården på Utsira. Turen er tilrettelagt for ungdom (13-30 år) med ulike funksjonsnedsettelser.
 • Unger skal ikke bo på sykehjem
  15. januar 2018
  KrFs Olaug Bollestad og SVs Nicholas Wilkinson ber Stortinget om å ta grep for at barn ikke skal måtte bo på sykehjem. Handikapforbundet har fulgt opp med et eget brev til Stortinget.
Flere artikler