Unger skal ikke bo på sykehjem

KrFs Olaug Bollestad og SVs Nicholas Wilkinson ber Stortinget om å ta grep for at barn ikke skal måtte bo på sykehjem. Handikapforbundet har fulgt opp med et eget brev til Stortinget.
15. januar 2018
0 0
Bildetekst: (Olaug Bollestad og Nicholas Wilkinson. Foto: Stortinget)

"Unger skal ikke bo på sykehjem. Det er ikke en boform som er egnet for barn."

Slik innleder Olaug Bollestad og Nicholas Wilkinson et representantforslag som de har sendt til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, som de begge sitter i. De vil ha slutt på at barn skal måtte bo på sykehjem og at foreldre skal måtte kjempe for å få et verdig omsorgstilbud til barna sine.

De to stortingsrepresentantene beskriver problemet videre:

"Dette har det vært bred politisk enighet om i mange år. Likevel er det slik at enkelte kommuner plasserer barn i sykehjem i strid med barnets rettigheter og barnets beste og i strid med foreldrenes ønske. Barn har rett til familieliv og trygghet. De har rett til å få leve sammen med foreldrene sine. Ved å plassere barn i institusjoner som sykehjem, i strid med foreldrenes ønske, tar man fra unger med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser retten til å bli behandlet med den verdighet og selvstendighet de har krav på."

Selve forslaget, som kommer etter begrunnelsen over, går ut på at Stortinget skal be regjeringen om tre ting: 1. fremme lovforslag mot å plassere barn på sykehjem i strid med familienes vilje, 2. komme tilbake til Stortinget med en orientering om bruken av institusjonsplasser for barn, og 3. gjøre det tydelig for kommunene at denne praksisen må opphøre.

Klikk her for å lese representantforslaget.

Fireåring måtte sove på sykehjem

I representantforslaget viser de to stortingsrepresentantene også til navngitte kommuner, blant annet Hattfjelldal som fikk massiv medieoppmerksomhet i november. Da ble det kjent at fire år gamle Olvard, som trenger tilsyn døgnet rundt, ble tvunget til å bo på sykehjem om natten selv om foreldrene ville ha ham hjemme. Etter massivt press snudde kommunen og aksepterte nattevakter hjemme hos familien. 

Klikk her for å lese mer om saken.

Faksimile fra NRKs nettsider

Faksimile fra NRK Nordland.

Får støtte fra Handikapforbundet

Norges Handikapforbund er helt enige i forslagene fra Bollestad og Wilkinson. Ledelsen i Handikapforbundet har skrevet et eget brev til Stortinget der de gjør det klart at de støtter forslagene og ber om at Stortinget følger dem opp.

I brevet påpeker Handikapforbundet også at til tross for menneskerettighetene og bred politisk enighet, så er det vår erfaring at stadig flere kommuner forsøker å presse barn og ungdom til å bo på sykehjem.

Klikk her for å laste ned brevet.

Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  14. august 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • BLI MED PÅ SOMMERENS FINESTE KOKKEKURS!
  20. juni 2018
  "Vill Mat" arrangerer, i samarbeid med NHF Nord Vest og Extrastiftelsen, kurs i sanking og tilbereding av ville vekster.
 • Aktiviteter i fjæra med FTU, Barnas Turlag og Friluftsrådet.
  18. juni 2018
  Det finnes mer enn strandkrabber under steinene i fjæra! Bli bedre kjent med de mest vanlige artene vi finner i fjære. Hvor lever de og hva spiser de? Med ett finjustert blikk er det utrolig hva vi kan finne!
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  11. juni 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Prosjekt Valg 2019
  16. mai 2018
 • Søskenleir
  04. mai 2018
  Helse Møre og Romsdal arrangerer søskenleir for deg mellom 10 og 16 år, som har et søsken med nedsatt funksjonsevne
Flere artikler