Om oss

Om oss i NHF

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. Vi er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men vil også ta vare på medlemmene våre. Per i dag har vi nesten 15 000 medlemmer.
Nettverk
Lenker til NHFs nettverk har vi samlet her
Les mer om Nettverk
Regionstyret
Regionstyret er NHF Nordvest styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.
Les mer om Regionstyret
NordVestnytt
Her kan du lese siste og tidligere nummer av vårt medlemsblad.
Les mer om NordVestnytt
Der du bor
NHFs lokallag engasjerer seg i saker som angår nærmiljøet. Problemer i samfunnet som fører til utestengelse og en vanskelig hverdag, står sentralt i lokallagenes arbeid.
Les mer om Der du bor