Der du bor

NHFs lokallag engasjerer seg i saker som angår nærmiljøet. Problemer i samfunnet som fører til utestengelse og en vanskelig hverdag, står sentralt i lokallagenes arbeid.
24. februar 2016

LOKALLAG:                                                                          
                                                               
NHF Averøy: v/ Annbjørg Mathisen                                   

Tlf: 91 72 95 16, E-post: annbjorg.mathisen@gmail.com

NHF Giske: v/ Leif Elde

Tlf: 95 75 36 41, E-post: leifelde@mimer.no

NHF Molde og omegn: v/ NHF Nordvest regionkontoret

Tlf: 71 25 11 37, E-post: nhf.nordvest@nhf.no

NHF Sande: v/ Else Marie Rekdal

Tlf: 70 02 80 38 / 90 54 10 78, E-post: rektor@tussa.com

NHF Vanylven: v/ Bjarthild Slagnes

Tlf: 99 12 61 15, E-post: bjarthild@gmail.com

NHF Ørsta/Volda: Harald Olsvik

E-post: olsvikh@yahoo.com

NHF Ålesund: v/ Per-Ove Slyngstad

Tlf: 45 84 41 5, E-post: per.slyngstad@gmail.com

NHF Askvoll/Rørvik: v/Halldis Rørvik

Tlf: 41 62 73 72, E-post: halldis.rorvik@gmail.com

NHF Bremanger: v/ Kirsten Havnen

Tlf: 57 79 15 11/ 99 71 09 85, E-post: kshavne@online.no

NHF Flora: v/ Malene Dybaa

Tlf: 57 74 51 81 / 92 81 70 15, E-post: mdybaa@online.no

NHF Hyllestad: v/ Edit Rønneseth

Tlf: 57 78 83 16 / 99 63 22 42, E-post: edith.ronneseth@gmail.com

NHF Indre Sogn: v/ Dag Audun Strand

Tlf: 91 83 95 86, E-post: dag.audun@c2i.net


LANDSFORENINGSLAG

LKB Møre og Romsdal v/ Olea Anett Sylte

Tlf: 97 77 10 16, E-post: moreogromsdal@lkb.no / olea.sylte@mimer.no

LARS Nord Vest v/ Mariann Løvik

Tlf: 99 32 00 13, E-post: mariann.lvik@yahoo.no

ALF Møre og Romsdal v/ Siv Lisbeth Krogseth

Tlf: 41 52 57 68, E-post: slkrogset@hotmail.com

LFPS Møre og Romsdal v/ Geir Strømsholm

Tlf: 48 14 34 62, E-post: geir.strømsholm@gmail.com

LFN Møre og Romsdal v/ NHF Nord Vest regionkontor

Tlf: 71 25 11 37, E-post: nhf.nordvest@nhf.no

LFN Sogn og Fjordane v/ Jon Birger Eldvik

Tlf: 97 72 95 02, E-post: lfnjonbirger@gmail.com

HBF Møre og Romsdal v/ NHF Nord Vest regionkontor

Tlf: 71 25 11 37, E-post: nhf.nordvest@nhf.no

HBF Sogn og Fjordane v/NHF Nord Vest regionkontor

Tlf: 71 25 11 37, E-post: nhf.nordvest@nhf.no

LFS Møre og Romsdal v/ NHF Nord Vest regionkontor

Tlf: 71 25 11 37, E-post: nhf.nordvest@nhf.no