Regionstyret

Regionstyret er NHF Nordvest styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.
07. februar 2016
Leder
Per Einar Honstad                     
Grunden 23
6516 Kristiansund N
Mobil: 98 42 94 74
nhfpeh@gmail.com

Nestleder
Anne-Pia Nygård
Sjøvegen 11
6732 Rugsund
Mobil: 90145378
breidablikkbruk@gmail.com

Styremedlem
Severin Brunes
Nedre Strandgate 56
6005 Ålesund
Mobil: 99357394
dj-minime@hotmail.com

Styremedlem
Leif Elde
6050 Valderøy
Mobil: 95 75 36 41
LeifE@nhf.no 

Styremedlem
Magne Steinar Midtbø
Angedalsvegen 8
6800 Førde
Mobil: 97 53 23 73
magne.midtbo56@gmail.com

1.Vara
Alvhild Kvamme Iversen
Lyngen 4
6084 Larsnes
Mobil: 91125513
älvhild.iversen@gmail.com

2.Vara 
Sara Jøsokbakke
Sjøgata 36
6065 Ulsteinvik
Mobil: 93282740
sara.josokbakke@gmail.com