Regionstyret

Regionstyret er NHF Nordvest styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.
07. februar 2016
Leder Per Einar Honstad                     
Grunden 23
6516 Kristiansund N
Mobil: 98 42 94 74
nhfpeh@gmail.com

Nestleder Arne Rønneseth
6957 Hyllesta
Mobil: 90 69 56 17
arne.ronneseth@gmail.com

Styremedlem Alvhild Kvamme Iversen
Hallelia
6084 Larsnes
Mobil: 91 12 55 13
alvhild@breibandtilalle.no

Styremedlem Leif Elde
6050 Valderø
Mobil: 95 75 36 41
LeifE@nhf.no 

Styremedlem Magne Steinar Midtbø
Angedalsvegen 8
6800 Førde
Mobil: 97 53 23 73
magne.midtbo56@gmail.com

1.Vara Hilde Marie Kleiven
6037 Eidsnes
Mobil: 99 01 71 78
hilde-mk@hotmail.com

2.Vara Else Hauge
Hauge
6727 Bremanger
Mobil: 99 29 71 81 
elsehauge@gmail.com